Inne

Urzędowe propozycje z zakresu automatyki fabrycznej

Jest tak dużo działów przemysłu, iż w wielu przypadkach mamy trudność, by wymienić przynajmniej parę różnych gałęzi. Jest i przemysł metalurgiczny, włókienniczy, przemysł mechaniczny, jest także przemysł chemiczny. Jakakolwiek z tych gałęzi przemysłu znamionuje się określonymi cechami. Jeżeli spytamy kogoś czym jest przemysł syntetyczny, czym się cechuje, co z tym przemysłem jest powiązane od razu przychodzi na myśl wszystko to, co z chemią połączone – a w następstwie tego kopalnie siarki, soli, manufaktury, w jakich produkowane są nawozy, preparaty, środki piorące, lekarstwa. I tym naturalnie jest przemysł chemiczny, z takimi przedsięwzięciami, z takimi branżami jest połączony, a niezmiernie znaczącym elementem tego przemysłu są separatory – znacznie więcej na przegląd separatorów. Przemysł chemiczny, tak jak i każdy inny typ przemysłu ma oddziaływanie na gospodarkę, jako ogół, jakkolwiek też oraz na przemysł lekki, którego jest jakkolwiek częścią.

Niektórym z nas przemysł chemiczny wydaje się być przemysłem zawiłym – oraz taki faktycznie jest. Żeby pracować w przemyśle chemicznym nieodzowne jest posiadanie dobrego wykształcenia chemicznego lub pokrewnego. Przemysł możemy podzielić na ciężki i lekki. Przemysł ciężki jest obfitym działem gospodarki połączonym z produkcją machin, półproduktów, urządzeń. Przemysł ciężki skupia się w głównej mierze na produkcji dla innych gałęzi przemysłu, dla innych typów przemysłu – nie dla typowego, pojedynczego konsumenta, konsumenta. To przykre przemysł ciężki nie jest nazbyt przychylny dla środowiska.

Zanieczyszczenia środowiska pochodzą w głównej mierze oczywiście z przemysłu ciężkiego. W przemyśle ciężkim wyróżnia się parę gałęzi. Są to przemysł budowniczy, chemiczny, przemysł elektromaszynowy, metalurgiczny, mineralny, zbrojeniowy i przemysł paliwowo – energetyczny. Przemysł ciężki oparty jest na zagmatwanych i drogich w wykonaniu procesach. W przemyśle tym działa wielu profesjonalistów z rozmaitych dziedzin. Nie jest łatwo tworzyć taki przemysł ciężki. Kontrastem przemysłu ciężkiego jest przemysł lekki. Niejednokrotnie to my sami decydujemy o tym, że chcielibyśmy pracować oczywiście w przemyśle ciężkim. Nie jest to jednak praca lekka oraz przyjemna.