Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.
ARTYKUŁ SPONSOROWANYUsługi

Jakim sposobem działa kserokopiarka oraz czy warto nabyć to urządzenie, czy wydzierżawić?

Kserokopiarka jest urządzeniem biurowym, jakie gwarantuje kopiowanie dokumentów czy też innych surowców graficznych w postaci papierowej. Działanie kserokopiarki jest oparte na procesie elektrofotografii, który umożliwia powielanie obrazów na papierze. Proces powielania rozpoczyna się od umieszczenia oryginału na szkle czytnika kserokopiarki.

Potem, światło lampy skanującej przesuwa się po odkrywczym dokumencie, odczytując informacje o jego treści i obrazach. Te informacje są w następnej kolejności przekazywane do układu sterowania kserokopiarki, który włącza tok elektrofotografii. W tym momencie, na przestrzeni bębna fotoreceptorowego zostaje naładowana elektrycznie warstwa foto-przewodząca, a następnie nałożona na nią jest warstwa ładunku elektrostatycznego o diametralnym znaku.

Dzięki temu, w lokalizacjach, gdzie światło z lampy skanującej odbiło się od bieli papieru, ładunek elektrostatyczny zostaje usunięty, natomiast w miejscach, gdzie obraz bądź też tekst występuje, ładunek pozostaje nienaruszony – dzierżawa drukarek. Potem, na bęben jest nanoszony toner, jaki przylega do położeń naładowanych elektrostatycznie. Tonery są mikroskopijnie drobnymi cząstkami proszku, jakie są przyciągane do ładunku elektrostatycznego na bębnie. Tonery są zwykle wykorzystywane w formie kartek, ale niektóre kserokopiarki używają szczególnych bębnów tonerowych. Tonery są później transportowane na papier poprzez przepuszczenie go pomiędzy bębnem fotoreceptorowym a wałkiem przenoszenia. Proces ten nazywa się przeniesieniem. Na końcu, toner jest zapamiętywany na papierze poprzez podgrzanie i dociskanie go.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY